طرح مترجمی زبان قرآن

قرآن دارای ۷۷۸۰۷ کلمه است. طرح مترجمی زبان قرآن با روشی نوین، ترجمه‌ی کل قرآن را به شما می‌آموزد. با گذراندن این طرح، هر کجا که آیه‌ای از آیات قرآن را ببینید یا بشنوید، بلافاصله می‌توانید آن را ترجمه کرده و بفهمید. لذت فهم آیات الهی به هیچ وجه قابل وصف نیست و هیچ‌گاه با مطالعه‌ی ترجمه نمی‌توان به این لذت دست پیدا کرد. تا کنون که ۲۵ سال از شروع این طرح گذشته است، افراد زیادی از داخل و خارج کشور از این طرح فارغ التحصیل شده اند.

طرح مترجمی زبان قرآن

قرآن دارای ۷۷۸۰۷ کلمه است. طرح مترجمی زبان قرآن با روشی نوین، ترجمه‌ی کل قرآن را به شما می‌آموزد. با گذراندن این طرح، هر کجا که آیه‌ای از آیات قرآن را ببینید یا بشنوید، بلافاصله می‌توانید آن را ترجمه کرده و بفهمید. لذت فهم آیات الهی به هیچ وجه قابل وصف نیست و هیچ‌گاه با مطالعه‌ی ترجمه نمی‌توان به این لذت دست پیدا کرد. تا کنون که ۲۵ سال از شروع این طرح گذشته است، افراد زیادی از داخل و خارج کشور از این طرح فارغ التحصیل شده اند.

لیست دوره‌های آموزشی

برای مشاهده جزئیات هر دوره، روی آن کلیک کنید.